deinekita.dedeinekita.de

EKT - pinepako

My w Berlin

Straßmannstr. 28, 10249 Berlin

Koncepcje pedagogiczne

Podejście sytuacyjne

Podejście sytuacyjne odnosi się do indywidualnych potrzeb i interesów dzieci oraz promuje ich samostanowienie i uczestnictwo.Czytaj więcej

Integracja dzieci niepełnosprawnych

Integracja dzieci niepełnosprawnych obejmuje dzieci o różnych zdolnościach i potrzebach w codziennej opiece dziennej oraz sprzyja ich wspólnemu rozwojowi i partycypacji.

Edukacja estetyczna (muzyka i plastyka)

Edukacja estetyczna (muzyka i plastyka) integruje zajęcia artystyczne i muzyczne, których celem jest wspieranie twórczego i estetycznego rozwoju dzieci.

Struktura wieku

Mieszane wieki

Grupy o różnym wieku wspólnie opiekują się dziećmi w różnym wieku, co jest idealne dla instytucji ceniących uczenie się oparte na współpracy.

rating.title

rating.empty

inquireHint

similarListings

nearListings