deinekita.dedeinekita.de

Kita Groß-Berliner Damm

My w Berlin

Groß-Berliner Damm 33, 12487 Berlin

Koncepcje pedagogiczne

Podejście sytuacyjne

Podejście sytuacyjne odnosi się do indywidualnych potrzeb i interesów dzieci oraz promuje ich samostanowienie i uczestnictwo.Czytaj więcej

Pedagogika ruchu

Edukacja ruchowa włącza ruch, gry i sport do codziennych zajęć, sprzyjając w ten sposób rozwojowi motorycznemu i społecznemu dzieci.

Edukacja naukowa

Edukacja naukowa promuje zainteresowanie dzieci nauką i technologią poprzez naukę przez doświadczenie i projekty dostosowane do wieku.

Struktura wieku

Mieszane wieki

Grupy o różnym wieku wspólnie opiekują się dziećmi w różnym wieku, co jest idealne dla instytucji ceniących uczenie się oparte na współpracy.

Jednorodne wiekowo

Grupy jednorodne pod względem wieku przeznaczone są dla dzieci w tym samym wieku, odpowiednie dla ośrodków opieki dziennej oferujących opiekę ukierunkowaną na rozwój.

rating.title

rating.empty

inquireHint

similarListings

nearListings