deinekita.dedeinekita.de
24.07.2023

Przedszkole ruchowe

Koncepcja przedszkola ruchowego koncentruje się na holistycznej promocji dzieci poprzez ruch. Opiera się na idei zapewnienia dzieciom dużej przestrzeni i czasu na swobodny ruch, a tym samym wspierania ich rozwoju motorycznego, poznawczego i społecznego.


Więcej niż tylko zabawa

Przedszkole ruchowe to placówka specjalizująca się w promowaniu rozwoju motorycznego i dobrego samopoczucia dzieci. Koncentruje się na ukierunkowanych zajęciach ruchowych, które są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Zwraca się uwagę na przyjazny dzieciom projekt środowiska i materiałów do zabawy. W tym artykule dowiesz się, jak zorganizowane jest przedszkole ruchowe i jakie korzyści oferuje dla rozwoju dziecka.

Podstawy przedszkola ruchowego

Przedszkole ruchowe charakteryzuje się przyjaznym dla dziecka projektem, który jest specjalnie dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Otoczenie i materiały do zabawy są zaprojektowane w taki sposób, aby wspierać i zachęcać dzieci do naturalnej potrzeby ruchu. Dbamy o to, aby zajęcia były zróżnicowane i urozmaicone, aby trenować i doskonalić umiejętności motoryczne dzieci.

Ważnym aspektem przedszkola ruchowego jest nauczanie radości i kompetencji w ruchu. Dzieci powinny nauczyć się świadomie postrzegać swoje ciało i poruszać się w ukierunkowany sposób. Powinny rozwijać poczucie własnych możliwości i ograniczeń oraz uczyć się je akceptować i szanować. Ważną rolę odgrywa również promowanie umiejętności społecznych. Dzięki wspólnym doświadczeniom ruchowym dzieci uczą się okazywać sobie nawzajem szacunek i współpracować.

Pochodzenie

Koncepcja przedszkola ruchowego pojawiła się pod koniec lat 60. w ramach pedagogiki reform. Chodziło o to, by dać dzieciom więcej przestrzeni i czasu na ruch oraz promować go jako centralny element rozwoju dziecka. Przedszkole ruchowe postrzega siebie jako rodzaj "przestrzeni ruchu", w której dzieci mogą poruszać się swobodnie i bez ograniczeń. Dotyczy to nie tylko ruchu fizycznego, ale także emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Powstanie przedszkola ruchowego jest ściśle związane z osobą szwajcarskiego lekarza i pedagoga Emmi Piklera. Pikler intensywnie zajmowała się rozwojem ruchu u dzieci i opracowała koncepcję opartą na wolności i samostanowieniu dziecka. Rozwój ruchowy nie powinien być zakłócany przez wpływy zewnętrzne, takie jak przymus lub nadmierne wymagania.

W latach 70. w Niemczech powstały pierwsze przedszkola ruchowe, oparte na pomysłach Emmi Pikler. Od tego czasu koncepcja przedszkola ruchowego ewoluowała i jest obecnie stosowana w wielu ośrodkach opieki dziennej. Celem jest zapewnienie dzieciom pozytywnych doświadczeń ruchowych, które promują ich rozwój motoryczny, poznawczy i społeczny. Skupiamy się na potrzebach i zainteresowaniach dzieci.

Przedszkole ruchowe w praktyce

W przedszkolu ruchowym istnieją różne oferty ruchowe, które są specjalnie dostosowane do umiejętności motorycznych dzieci. Należą do nich na przykład:

Przedszkola ruchowe w pobliżu

Wyniki i zalety przedszkola ruchowego

Pozytywny wpływ przedszkoli sportowych na rozwój dzieci został udowodniony w licznych badaniach. Na przykład badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Wuppertalu w 2016 r. wykazało, że dzieci uczęszczające do przedszkoli ruchowych mają lepsze umiejętności motoryczne i są mniej narażone na nadwagę w porównaniu z dziećmi uczęszczającymi do tradycyjnych przedszkoli.

Kolejną zaletą przedszkola ruchowego jest to, że dzieci mogą również wzmocnić swoją pewność siebie i umiejętności społeczne poprzez promowanie ruchu. Dzieje się tak, ponieważ podczas wspólnych zabaw ruchowych dzieci uczą się współpracować, okazywać szacunek i rozwiązywać konflikty.

Przedszkole ruchowe to koncepcja edukacyjna, która koncentruje się na rozwoju motorycznym i dobrym samopoczuciu dzieci. Dzieci są wspierane w rozwoju poprzez ukierunkowane oferty ruchowe oraz przyjazny dzieciom projekt środowiska i materiałów do zabawy. Liczne badania dowodzą pozytywnego wpływu przedszkola ruchowego na rozwój dziecka. Rodzice, którzy szukają placówki promującej ruch i aktywność fizyczną, powinni zatem rozważyć, czy przedszkole ruchowe jest opcją dla ich dziecka.