deinekita.dedeinekita.de
25.07.2023

Koncepcja interakcji tematycznej (TCI)

Interakcja tematyczna (TCI) to koncepcja pedagogiczna oparta na współpracy i wymianie w grupach, koncentrująca się na interakcji między członkami.


Koncepcja edukacyjna na rzecz aktywnego uczestnictwa i pozytywnego klimatu uczenia się

Interakcja skoncentrowana na temacie (TCI) to koncepcja pracy grupowej, która sprawdziła się w pracy pedagogicznej KiTas. Główny nacisk kładziony jest na aktywne uczestnictwo wszystkich członków grupy i tworzenie pozytywnego środowiska uczenia się.


Czym jest TCI?

Koncepcja interakcji skoncentrowanej na temacie została opracowana przez Ruth Cohn w latach 40. ubiegłego wieku. Opiera się ona na założeniu, że ludzie rozwijają się i rozkwitają pozytywnie w grupach, zwłaszcza gdy są aktywnie zaangażowani w kształtowanie i pracę nad kwestiami, które ich interesują i które uważają za znaczące i istotne. TCI promuje komunikację i interakcję w grupie oraz pomaga stworzyć pozytywny klimat w grupie.


Pochodzenie

Interakcja skoncentrowana na temacie (TCI) została opracowana w latach 40. przez amerykańską psycholog Ruth C. Cohn. Poszukiwała ona metody, która umożliwiłaby kształtowanie procesów grupowych i aktywne angażowanie członków grupy w proces uczenia się. W TCI zakłada się, że ludzie uczą się i rozwijają, będąc aktywnie zaangażowanymi w to, co się dzieje i będąc w stanie działać w sposób samostanowiący. Z tego powodu TCI koncentruje się na interakcji między członkami grupy i przywiązuje dużą wagę do doceniania i konstruktywnej komunikacji. Aktywne zaangażowanie uczestników w proces grupowy ma na celu stworzenie pozytywnego klimatu do nauki, który promuje otwartą i konstruktywną współpracę.


TCI obejmuje cztery filary, które służą jako podstawa udanej pracy grupowej:

  1. Praca zorientowana na zadania i cele: Grupa ustala wspólne cele i zadania do osiągnięcia w trakcie pracy.

  2. Interakcje społeczne: TCI podkreśla znaczenie pozytywnego klimatu w grupie i komunikacji opartej na uznaniu.

  3. Zaangażowanie grupy: Każdy członek grupy powinien aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się i być w stanie wnieść swoje umiejętności i mocne strony.

  4. Praca na tu i teraz: Praca grupy zawsze odbywa się w bieżącej sytuacji i opiera się na potrzebach i zainteresowaniach członków grupy.


TCI w KiTa

W KiTas koncepcja interakcji skoncentrowanej na temacie jest wykorzystywana do umożliwienia dzieciom aktywnego zaangażowania się w kształtowanie treści i procesów uczenia się. W tym przypadku na pierwszym planie znajdują się zainteresowania i potrzeby dzieci. Dzieci powinny mieć możliwość wnoszenia własnych zainteresowań i tematów oraz pracy nad nimi wspólnie z innymi dziećmi i kadrą pedagogiczną.


Pozytywne efekty TCI w KiTa

Dzięki interakcjom tematycznym dzieci mogą rozwijać ważne kompetencje, takie jak zdolność do aktywnego uczestnictwa i pomagania w kształtowaniu procesów uczenia się, zdolność do komunikowania się i interakcji w grupach, a także zdolność do autorefleksji i zajmowania się własnymi kwestiami i obawami. Poczucie przynależności do grupy i poczucie przynależności dzieci można również wzmocnić poprzez zastosowanie TCI.