deinekita.dedeinekita.de
05.07.2023

Sistemik pedagoji

Sistemik eğitim kavramı, sistem teorisinin bulgularına dayanmaktadır. Buna göre çocuk da bir sistemin parçası olarak algılanır ve çocuğun eylemleri sınıflandırılarak sistemik çerçeveye yansıtılır.

Kalkınma süreçlerinin desteklenmesine yönelik bütüncül bir yaklaşım

Sistemik pedagoji, insanlara ve çevrelerine yönelik bütünsel bir bakış açısına dayanan pedagojik bir kavramdır. İnsanın bir sistemin parçası olarak görülmesi gerektiğini ve sistemdeki ve ilgili insanlar arasındaki ilişkilerdeki değişikliklerin olumlu gelişim süreçlerine yol açabileceğini varsayar. Bu makalede sistemik pedagojiye ve eğitim pratiğindeki uygulama alanlarına daha yakından bakacağız.


Sistemik pedagojinin temelleri

Sistemik pedagoji, sistemik terapi ile yakından ilişkilidir ve benzer ilkelere dayanır. Herkesin ilişkiler içinde olduğunu ve bu ilişkilerin birbirini etkilediğini varsayar. Bu, bir ilişkideki değişikliklerin sistemdeki diğer tüm ilişkiler üzerinde etkisi olabileceği anlamına gelir.

Sistemik eğitimin bir diğer önemli ilkesi de sistemlerin bir bütün olarak ele alınmasıdır. Bu, yalnızca bireyin değil, aynı zamanda çevresinin, ilişkilerinin ve toplumun da bir bütün olarak ele alınması gerektiği anlamına gelir. Pedagojik müdahaleler, sistemde ve ilgili kişiler arasındaki ilişkilerde değişiklikler meydana getirmeyi amaçlamalıdır.


Sistemik pedagojinin uygulama alanları

Sistemik pedagoji, pedagojik uygulamanın birçok alanında, örneğin okullarda, eğitimde, gençlik refahında veya aile çalışmalarında uygulanabilir. Sistemik pedagojinin önemli bir uygulama alanı, özellikle eğitim sorunları veya ebeveynler ile çocuklar arasındaki ilişkide sorunlar olması durumunda ailelerle yapılan çalışmalardır.

Sistemik pedagojinin bir diğer uygulama alanı da gruplarla çalışmaktır. Burada amaç, grup üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek ve sistemde değişiklikler meydana getirmektir. Sistemik pedagoji, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek ve öğrenme ortamını olumlu yönde etkilemek için okullarda da uygulanabilir.


Sistemik pedagojinin pratik uygulaması

Sistemik pedagojinin pratik uygulaması, sistemik teşhis ve müdahale yoluyla gerçekleşir. Sadece tek tek kişiler değil, aynı zamanda kişiler ve çevre arasındaki ilişkiler de dikkate alınır. Sistemik teşhis genellikle ilgili kişilerle görüşmeler ve konuşmalar yoluyla yapılır.

Eğitim müdahaleleri teşhis temelinde planlanır ve uygulanır. Bunlar örneğin ilişki kalıplarının değiştirilmesi, davranışların uyarlanması veya çevresel faktörlerin değiştirilmesinden oluşabilir. Amaç her zaman sisteme bir bütün olarak bakmak ve olumlu gelişim süreçlerini teşvik eden değişiklikler meydana getirmektir.

Sistemik pedagojiye göre bakım hizmetleri

Pratikte uygulama olanakları

Sistemik pedagoji, pedagojik çalışmanın farklı alanlarında kullanılabilir. Örneğin, okulda sınıf iklimini iyileştirmeye ve öğrenciler arasındaki çatışmaları çözmeye yardımcı olabilir. Sistemik konsept aynı zamanda aile danışmanlığında aileleri sorun ve çatışmaları çözme konusunda desteklemek için de kullanılabilir.

Sistemik eğitimin önemli bir yönü de eğitimcinin tutumudur. Eğitimci, öğrenciyi ya da çocuğu izole bir birey olarak değil, içinde yaşadığı sistemin bir parçası olarak görür. Katılımcılar arasındaki ilişkiler dinamik ve değişebilir olarak görülür. Eğitimci, öğrencinin veya çocuğun ve çevresinin kaynaklarını ve yeterliliklerini güçlendirmek ve teşvik etmek için çaba gösterir.

Sistemik pedagojiyi pratikte uygulamak için kapsamlı ve hedefe yönelik eğitim gereklidir. Çeşitli ileri eğitim kursları ve seminerlerde, eğitimciler sistemik konsepti çalışmalarında nasıl uygulayacaklarını öğrenebilirler. Eğitimcinin tutumunu yansıtmak ve eğitmek özellikle önemlidir.

Sistemik pedagoji, insanlara ve çevrelerine bir sistem olarak bakan bütünsel bir yaklaşımdır. Amaç, öğrencinin veya çocuğun gelişimini desteklemek için sistemde değişiklikler meydana getirmektir. Bunu yaparken, ilgili kişiler arasındaki ilişkiler dinamik ve değişebilir olarak görülür. Sistemik pedagoji bu nedenle hedefe yönelik ve sürdürülebilir eğitim müdahaleleri uygulamak için bir yol sunar.