deinekita.dedeinekita.de
22.07.2023

Двомовна педагогіка

Концепція білінгвальної освіти описує вивчення іноземної мови в дитячому садку. Діти навчаються за так званим принципом занурення. Мета полягає в тому, щоб дати дітям доступ до другої мови, наприклад, англійської, якомога раніше.

Передумови глобалізації

Взаємозв'язки між національними державами на культурному та соціальному рівнях неухильно зростали в Європі після закінчення Другої світової війни. Як наслідок, багатомовність відіграє все більш важливу роль в освіті. Тому двомовні дитячі садки стають дедалі популярнішими в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Глобалізація на культурному та соціальному рівнях є рушійною силою цього процесу, але в сучасній педагогіці також існує думка про необхідність надання дітям мовної підтримки якомога раніше. Причини цього очевидні. З одного боку, вивчення другої мови відкриває кращі можливості для дітей у їхній подальшій кар'єрі. З іншого боку, дослідження показали, що діти у віці від 3 до 5 років особливо сприйнятливі і здатні до навчання, тому вивчення іншої мови для них є відносно легким.

Mehrere Kinder halten Flaggen von Deutschland, dem Vereinten Königreich und Finnland in die Luft in Richtung Kamera© adobe.stock / Pixel-Shot

Навчання за принципом занурення

Навчання у двомовному дитячому садку зосереджене насамперед на вивченні мови. Навчання базується на принципі занурення. Діти не вивчають мову за допомогою словника чи підручника, а скоріше - в ідеалі щодня або кілька разів на тиждень - контактують з другою мовою в різних повсякденних ситуаціях у дитячому садку. Це відбувається за допомогою двох принципів: говоріння та слухання. Крім того, сказане поєднується з діями, жестами та мімікою. Таким чином, діти швидко засвоюють, що означає кожне слово. Наприклад, вітання і прощання відбуваються іноземною мовою. Такі дії, як кидання м'яча, проговорюються іноземною мовою.


Переваги принципу занурення

Вирішальним фактором для мовної компетенції є те, наскільки часто та інтенсивно розмовляють мовою в дитячому садку. Це залежить від концепції дитячого садка, від того, наскільки велике значення надається двомовній освіті. До кінця дитячого садка діти, як правило, можуть говорити кілька речень іноземною мовою і висловлюватися відповідно до свого віку. Про те, чи є вихователі носіями мови, чи вони самі її вивчили, слід запитати у відповідному дитячому садку.

Походження

Ідея білінгвальної освіти сягає корінням досліджень у галузі мовного розвитку, які показали, що діти здатні засвоювати кілька мов одночасно. У 1960-х роках білінгвальну освіту було запроваджено як модель у США та Канаді для покращення мовних навичок дітей з іммігрантського середовища та сприяння їхній інтеграції в суспільство. Відтоді ця концепція поширилася по всьому світу і зараз використовується в багатьох країнах, у тому числі в тих, де багатомовність має давні традиції, наприклад, у Швейцарії чи Канаді.

Білінгвальна освіта еволюціонувала з часом, і сьогодні існують різні моделі, які можуть відрізнятися залежно від мети та контексту. Деякі школи, наприклад, використовують метод занурення, коли діти навчаються в іншомовному середовищі і використовують цільову мову в повсякденному житті та в школі. Інші школи пропонують роздільне навчання, коли предмети викладаються обома мовами. Існують також моделі, де уроки чергуються між двома мовами або де певні предмети викладаються лише певною мовою.

Білінгвальна освіта виявилася ефективною концепцією для розвитку мовної та міжкультурної компетенції. Діти, які зростають у двомовному середовищі, часто мають кращі когнітивні навички та здатні краще орієнтуватися в різних культурних контекстах. Однак для забезпечення успіху ця концепція також вимагає відповідної підтримки з боку батьків і школи.

Двомовні пропозиції поруч з вами

Переваги двомовної освіти

Двомовна освіта має багато переваг для дітей. Однією з найважливіших переваг є раннє і природне засвоєння двох мов. Діти вивчають мови в ігровій формі та інтуїтивно, не усвідомлюючи цього. Іншою перевагою є розширення культурного горизонту. Вивчення іноземної мови також знайомить їх з іноземними культурами і традиціями. Підвищення когнітивних здібностей також є позитивним ефектом білінгвальної освіти. Дослідження показали, що двомовні діти можуть краще концентруватися на складних завданнях і демонструють вищий рівень творчого вирішення проблем.