deinekita.dedeinekita.de
12.07.2023

Міжкультурна педагогіка

Міжкультурна педагогіка - це педагогічна концепція, яка займається сприянням міжкультурному розумінню та визнанням культурного розмаїття в освіті.


Що таке міжкультурна педагогіка?

Міжкультурна педагогіка - це концепція, яка має на меті працювати з культурним розмаїттям і сприяти розвитку міжкультурної компетентності. У KiTas міжкультурна педагогіка відіграє важливу роль, оскільки допомагає дітям розвивати власну культурну ідентичність і водночас сприяє відкритості та повазі до інших культур.


Передумови та походження

Міжкультурна педагогіка ґрунтується на різноманітних теоріях і перспективах, які вирішують проблему культурного розмаїття в суспільстві та освітньому ландшафті. У 1960-х роках ідея міжкультурної освіти виникла в Німеччині, натхненна імміграцією гастарбайтерів та їхніх сімей. У наступні десятиліття міжкультурна освіта перетворилася на незалежну концепцію, що займається просуванням культурного розмаїття і толерантності в освітніх установах.

Серед видатних діячів, які зробили свій внесок у розвиток міжкультурної освіти, - педагоги Армін Бернхард, Інгрід Гоголін, Гартмут фон Хентіг, Юрген Оелкерс і Рудольф Тіппельт. Вони інтенсивно займалися проблемою міжкультурності в освіті та розробляли концепції міжкультурної освіти. Наприклад, Інгрід Гоголін у своїх дослідженнях показала, що учні з міграційним минулим часто досягають гірших освітніх результатів, ніж їхні корінні однокласники, і що це пов'язано з культурними бар'єрами та упередженнями.

Хартмут фон Хентіг виступав за "педагогічну антропологію", яка зосереджується на людях у їхньому культурному розмаїтті та індивідуальності. Рудольф Тіппельт підкреслював важливість міжкультурної педагогіки для відкритого і демократичного суспільства, а Юрген Оелкерс виступав за освітню політику, яка пропонує рівні можливості для всіх дітей і молоді.

Внесок цих та інших педагогів допоміг утвердити міжкультурну освіту як самостійну концепцію та підкреслити її важливість для успішної освіти дітей та молоді.


Концепції та методи

Міжкультурна педагогіка охоплює різні концепції та методи, спрямовані на розвиток міжкультурної компетентності та роботу з культурним розмаїттям. Сюди входить, наприклад, навчання міжкультурним компетенціям, таким як здатність рефлексувати над власним культурним впливом і розуміти інші культури. Крім того, міжкультурні заходи, такі як святкування фестивалів інших культур, можуть сприяти міжкультурному взаєморозумінню.


Поширення міжкультурної педагогіки

Останніми роками міжкультурна освіта набуває все більшого значення у вихованні та навчанні дітей і молоді. Через зростаючу глобалізацію та міграцію співіснування людей з різним культурним походженням стало нормою в багатьох суспільствах. Міжкультурна освіта може допомогти зменшити упередження і стереотипи та розвинути краще розуміння інших культур.

У Німеччині міжкультурна освіта в останні роки набула важливого значення і на політичному рівні. У 2007 році, наприклад, була заснована Національна інтеграційна конференція, яка, серед іншого, займається просуванням міжкультурної компетентності в навчальних закладах. Концепція міжкультурної педагогіки також все більше визнається і впроваджується на міжнародному рівні.

Зростаюче поширення і визнання концепції міжкультурної педагогіки збільшило попит на фахівців відповідної кваліфікації. Зараз існує безліч курсів підвищення кваліфікації та дипломних програм, які займаються міжкультурною педагогікою і готують фахівців для роботи з дітьми та молоддю. Багато дитячих садків також почали інтегрувати міжкультурні аспекти у свою роботу.


Практична реалізація

Міжкультурну освіту можна впроваджувати на практиці різними способами. ДНЗ можуть, наприклад, реалізовувати міжкультурні проекти, під час яких діти знайомляться з різними культурами та можуть обмінюватися ідеями з іншими дітьми. Міжкультурна робота з батьками та інтеграція багатомовних матеріалів також може сприяти створенню міжкультурної атмосфери в ДНЗ.

Міжкультурна педагогіка у сфері догляду