deinekita.dedeinekita.de
25.07.2023

Концепція тематично-орієнтованої взаємодії (TCI)

Тематично-орієнтована взаємодія (ТОВ) - це педагогічна концепція, що базується на співпраці та обміні в групах, зосереджуючись на взаємодії між учасниками.


Освітня концепція для активної участі та позитивного навчального клімату

Тематично-центрована взаємодія (ТЦВ) - це концепція групової роботи, яка добре зарекомендувала себе в педагогічній роботі KiTas. Основний акцент робиться на активній участі всіх членів групи та створенні позитивного навчального середовища.


Що таке TCI?

Концепція тематично-орієнтованої взаємодії була розроблена Рут Кон у 1940-х роках. Вона базується на припущенні, що люди позитивно розвиваються і процвітають у групах, особливо коли вони активно беруть участь у формуванні та роботі над питаннями, які їх цікавлять і які вони вважають значущими і важливими. ТСІ сприяє комунікації та взаємодії в групі і допомагає створити позитивний клімат у групі.


Походження

Тема-центрована взаємодія (ТЦВ) була розроблена в 1940-х роках американським психологом Рут Кон (Ruth C. Cohn). Вона шукала метод, який би дозволив формувати групові процеси та активно залучати членів групи до процесу навчання. У ТСІ передбачається, що люди вчаться і розвиваються, будучи активно залученими в те, що відбувається, і маючи можливість діяти самостійно. З цієї причини ТСІ фокусується на взаємодії між членами групи і надає великого значення вдячному і конструктивному спілкуванню. Активне залучення учасників до групового процесу має на меті створити позитивний навчальний клімат, який сприяє відкритій і конструктивній співпраці.


ТСІ складається з чотирьох компонентів, які слугують основою для успішної групової роботи:

  1. Робота, орієнтована на завдання та цілі: група ставить перед собою спільні цілі та завдання, які мають бути досягнуті в ході роботи.

  2. Соціальна взаємодія: ТСІ підкреслює важливість позитивного клімату в групі та вдячного спілкування.

  3. Залучення групи: кожен член групи повинен брати активну участь у навчальному процесі і мати можливість поділитися своїми навичками та сильними сторонами.

  4. Робота тут і зараз: Робота групи завжди відбувається в поточній ситуації і базується на потребах та інтересах членів групи.


ТСІ в КІТА

У KiTas використовується концепція тематично-орієнтованої взаємодії, яка дозволяє дітям брати активну участь у формуванні змісту та процесів навчання. Тут на першому плані стоять інтереси та потреби дітей. Діти повинні мати можливість пропонувати свої власні інтереси та теми і працювати над ними разом з іншими дітьми та педагогічним персоналом.


Позитивні ефекти ТСІ в КІТА

Завдяки тематично-орієнтованій взаємодії діти можуть розвивати такі важливі компетенції, як здатність брати активну участь і допомагати формувати навчальний процес, вміння спілкуватися і взаємодіяти в групах, а також здатність до самоаналізу і вирішення власних проблем і питань. Почуття групи та приналежності до неї також може бути зміцнене завдяки застосуванню ТСІ.