deinekita.dedeinekita.de

Kinderwasi

Opiekunka/ojciec w Altona

Bahrenfelder Str. 124, 22765 Altona

CF

Über uns

Wir sind eine Gruppe mit dem Wunsch und der Motivation, ihren Liebsten eine sichere Umgebung zu bieten, um ihr Lernen und ihre Entwicklung zu fördern.

Wir möchten, dass sich die Kinder wohlfühlen und die Eltern das Gefühl haben, dass ihre Kinder in guten Händen sind. Unsere Priorität ist die Familienbindung und die Begleitung der Eltern im Verlauf der Eingewöhnungszeit.

Wenn ich nun Ihr Interesse geweckt habe, würden wir uns freuen, wenn Sie:

bitte das Formular auf unserer Website ausfüllen, uns anschreiben und einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren. 

www.Kinderwasi.de oder senden Sie uns eine Nachricht auf unserem Whatsapp 015904732925

*Ab dem ersten Lebensjahr hat jedes in Hamburg gemeldete Kind Anspruch auf 25 Stunden kostenlose Kinderbetreuung, unabhängig vom Arbeits- oder Bildungsstatus der Eltern. Vor diesem Alter hat das Kind Anspruch auf kostenlose Kinderbetreuung, wenn die Eltern dies begründen können, z. B. durch Arzt Attest, Integrationskurs, Arbeit oder Lernen.

*Bis zu 30 Stunden pro Woche werden von der Tagespflegebörse bezahlt. 

*Ab 31 Stunden pro Woche ist auch finanziert aber die Eltern zahlen für die Betreuung je nach finanzieller Situation einen geringen Beitrag. (max.126 euros für hohe Gehälter)

Betreuung

Koncepcje pedagogiczne

Pedagogika Montessori

Edukacja Montessori promuje niezależność i osobistą odpowiedzialność dzieci poprzez przygotowane środowisko i indywidualnie dostosowane materiały do nauki.Czytaj więcej

Pedagogika Froebla

Pedagogika Froebla opiera się na zasadach Friedricha Froebla i podkreśla znaczenie zabawy, ruchu i doświadczeń przyrodniczych dla rozwoju dziecka.Czytaj więcej

Wczesna edukacja muzyczna

Wczesna edukacja muzyczna włącza muzykę, śpiew i ruch do codziennej opieki dziennej, wspierając w ten sposób muzyczny i twórczy rozwój dzieci.Czytaj więcej

Pedagogika dwujęzyczna

Pedagogika dwujęzyczna uczy dzieci dwóch języków jednocześnie, promując w ten sposób ich otwartość kulturową i umiejętności językowe.Czytaj więcej

Pedagogika Freineta

Pedagogika Freineta opiera się na niezależności dzieci i naturalnym uczeniu się oraz promuje samostanowienie i współpracę.Czytaj więcej

Otwarta pedagogika uważności

Otwarta pedagogika uważności promuje kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci poprzez uważną komunikację i refleksyjne działanie.Czytaj więcej

Pedagogika ruchu

Edukacja ruchowa włącza ruch, gry i sport do codziennych zajęć, sprzyjając w ten sposób rozwojowi motorycznemu i społecznemu dzieci.

Oferta stała (otwarta struktura grupowa)

Regularne oferty o otwartej strukturze grupowej odpowiadają standardowej opiece, w której dzieci same wybierają zajęcia, wspierana jest ich niezależność i pomagają kształtować codzienną opiekę.

Podejście Emmi Pikler

Podejście Emmi Pikler podkreśla znaczenie swobodnego poruszania się, pełnej miłości opieki i uważnego zarządzania relacjami dla dobrego samopoczucia i rozwoju dzieci.

Pedagogika międzykulturowa

Pedagogika międzykulturowa promuje różnorodność kulturową i pełne szacunku traktowanie różnych środowisk kulturowych i tradycji.

Usługi

Obszar Narodzenia

Strefa żłobka jest specjalnie wyposażona do opieki nad małymi dziećmi w wieku 0-3 lat i oferuje środowisko odpowiednie do wieku oraz wsparcie edukacyjne.

Specjalna koncepcja zdrowia i/lub odżywiania

Specjalna koncepcja zdrowia i/lub odżywiania kładzie nacisk na zdrową, zbilansowaną dietę i promuje świadomość zdrowych nawyków wśród dzieci.

Struktura wieku

Mieszane wieki

Grupy o różnym wieku wspólnie opiekują się dziećmi w różnym wieku, co jest idealne dla instytucji ceniących uczenie się oparte na współpracy.

Grupa gniazdowa

Grupy gniazdowe zostały specjalnie zaprojektowane do opieki nad bardzo małymi dziećmi w wieku 0–2 lat i oferują szczególnie kochające, ochronne i stymulujące środowisko.

Języki

hiszpański

attributeDescriptions.es

rating.title

rating.empty

inquireHint

nearListings