deinekita.dedeinekita.de
22.07.2023

Reggio Pedagojisi

Reggio pedagojisi kavramında, reform pedagojik yaklaşımları çocuk eğitimine ilişkin yeni ve yenilikçi fikirlerle birleştirilmektedir. Reggio pedagojisi çocuğu merkeze yerleştirir ve katı bir kavram değil, çocuk eğitimi üzerine bir düşünce ekolüdür.


Reggio Pedagojisi: Gündüz Bakım Merkezleri için Pedagojik Bir Kavram

Reggio Pedagojisi, kökleri İtalya'nın kuzeyindeki Reggio Emilia kasabasına dayanan yenilikçi bir eğitim konseptidir. Yöntem, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, çocukları için yeni bir eğitim sistemi inşa etmek üzere Reggio Emilia sakinleriyle yakın işbirliği içinde çalışan İtalyan eğitimci Loris Malaguzzi'nin öncülüğünde ortaya çıkmıştır. Yıllar içinde Reggio Pedagojisi, uluslararası alanda tanınan bir yaklaşım haline gelmiş ve aşağıdaki gibi diğer pedagojik kavramlardan açıkça ayrılmıştırFröbel pedagojisi, theMontessori eğitimi ya daDurumsal yaklaşım kalkıyor.


Reggio Pedagojisinin kökeni ve temel fikirleri

Loris Malaguzzi, çocukların doğuştan itibaren aktif, meraklı ve yaratıcı varlıklar olduklarına ve kendi öğrenme süreçlerini şekillendirebileceklerine inanıyordu. Eğitimi çocuklar, eğitimciler ve ebeveynler arasında diyalog ve işbirliğine dayalı bir süreç olarak görüyordu. Reggio eğitiminin merkezinde, çocukların kendilerini ifade etmek ve dünyayı keşfetmek için "100 dile" sahip oldukları düşüncesi yer alır. Bu "diller" sanatsal, müzikal, fiziksel, dilsel veya duygusal ifade biçimlerinde kendini gösterebilir.

Farklı olarakPestalozzi PedagojisiÇocukların kafa, kalp ve el yoluyla bütünsel gelişimini vurgulayan Reggio pedagojisi, öğrenmenin estetik, kültürel ve sosyal boyutlarının önemini vurgular.


Reggio Pedagojisi Kavramı

Reggio pedagojisi üç temel ilkeye dayanır:

Yakınınızdaki Reggio için teklifler

Reggio pedagojisi, çocukların farklı ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve yeteneklerini karşılamak için öğrenme sürecinin bireyselleştirilmesine büyük önem verir. Bu yönü Reggio pedagojisini diğer pedagojik yaklaşımlardan ayırır.Montessori eğitimiBu da çocuklar için bireyselleştirilmiş destek arayışındadır, ancak daha çok hazırlanmış materyallere ve sabit öğrenme hedeflerine dayanır.

Diğer pedagojik yaklaşımlardan bir diğer farkı, örneğini̇ki̇ di̇lli̇ eği̇ti̇mReggio pedagojisi, dil edinimi veya bilişsel gelişim gibi belirli bir odak noktası öngörmez. Bunun yerine, çocukların bütünsel gelişimine odaklanır ve bu da gündüz bakım merkezindeki çeşitli ifade ve öğrenme fırsatları aracılığıyla desteklenir.

Sonuç

Reggio pedagojisi yenilikçi ve bütüncül bir pedagojik kavramdır ve aşağıdaki gibi diğer yaklaşımlardan açıkça ayrılırFröbel pedagojisi, theMontessori eğitimi ya daDurumsal yaklaşım farklılaştırır. Reggio pedagojisinin temel ilkeleri - çocuk imgesi, üçüncü bir eğitmen olarak çevre ve eğitmenler ile ebeveynlerin rolü - çocukların bireysel ihtiyaçlarını, ilgi alanlarını ve yeteneklerini dikkate alan ve bütünsel gelişimlerini destekleyen bir öğrenme sürecinin temelini oluşturur. Reggio pedagojisi, çocukların "100 dillerini" geliştirebilecekleri ve dünyayı aktif bir şekilde keşfedebilecekleri teşvik edici bir alan yaratır. Çocukların, eğitimcilerin ve ebeveynlerin işbirliği, sürekli ve işbirliğine dayalı bir eğitim süreci sağlar.