deinekita.dedeinekita.de

Kita Cornelius

My w Hamburg

Alte Marsch 7, 21149 Hamburg

CM

Über uns

Die evangelische Kindertagesstätte Cornelius liegt im Süden von Hamburg und gehört zum Kirchenkreis Hamburg-Ost. Sie ist eingebettet in den alten Fischbeker Dorfkern und gehört zur Ev.-luth. Cornelius Kirchengemeinde.

Unser Träger ist der Kirchengemeindeverband der Kindertageseinrichtungen im Ev.-luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost.

Die Kita liegt in einer wenig befahrenen Einbahnstraße. Unmittelbar an der Kita befindet sich das Fischbeker Moor, das viel Platz für erlebnisreiche Erkundungen bietet. Südlich der Cuxhavener Straße liegt die Fischbeker Heide, die für Ausflüge in die Natur auch leicht zu erreichen ist.

Wir bieten Plätze für etwa 140 Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren. Unsere pädagogische Arbeit basiert auf dem Leitbild der evangelischen Kindertageseinrichtungen des Kirchenkreises Hamburg-Ost.

Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns und kommen vorbei, lernen Sie uns und die besondere Atmosphäre unserer Einrichtung kennen. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Kind!

Krippe

Elementarbereich

Koncepcje pedagogiczne

Podejście integracyjne

Podejście integracyjne obejmuje dzieci ze specjalnymi potrzebami i bez nich oraz wspiera włączenie i wspólny rozwój wszystkich dzieci.Czytaj więcej

Praca warsztatowa

Podczas pracy warsztatowej dzieci mogą eksperymentować, badać i projektować w różnych obszarach tematycznych, aby rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.Czytaj więcej

Edukacja religijna

Wychowanie religijne integruje wartości i praktyki religijne z życiem codziennym oraz sprzyja rozwojowi duchowemu dzieci.Czytaj więcej

Otwarta koncepcja

Otwarta koncepcja pozwala dzieciom na swobodne poznawanie różnych obszarów i zajęć w przedszkolu oraz samodzielne realizowanie swoich zainteresowań.Czytaj więcej

Integracja dzieci niepełnosprawnych

Integracja dzieci niepełnosprawnych obejmuje dzieci o różnych zdolnościach i potrzebach w codziennej opiece dziennej oraz sprzyja ich wspólnemu rozwojowi i partycypacji.

Demokratyka-My

Przedszkola Democracy promują uczestnictwo dzieci i umożliwiają im aktywne kształtowanie decyzji i codziennych procesów.

Oferta stała (praca ażurowa)

Regularne oferty (praca ażurowa) oferują dzieciom różne zajęcia i obszary w ośrodku opieki dziennej, które mogą swobodnie eksplorować i projektować zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Pedagogika międzykulturowa

Pedagogika międzykulturowa promuje różnorodność kulturową i pełne szacunku traktowanie różnych środowisk kulturowych i tradycji.

Usługi

Obszar Narodzenia

Strefa żłobka jest specjalnie wyposażona do opieki nad małymi dziećmi w wieku 0-3 lat i oferuje środowisko odpowiednie do wieku oraz wsparcie edukacyjne.

Poziom podstawowy

Część podstawowa skierowana jest do dzieci w wieku 3-6 lat i wspiera ich rozwój poprzez różne możliwości nauki, zajęcia i sale dostosowane do wieku.

Pomoc integracyjna

Pomoc integracyjna wspiera dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz promuje ich włączenie i uczestnictwo w opiece dziennej i środowisku społecznym.

Opieka kontrolna nad klasą przedszkolną

Wychowawcza klasa opiekuńcza zapewnia dodatkową opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym i wspiera ich rozwój, aby umożliwić pomyślny start w szkole.

Bez barier

Ośrodki opieki dziennej bez barier są dostępne dla dzieci i rodziców o ograniczonej sprawności ruchowej i oferują środowisko bez barier w poruszaniu się i uczestnictwie.

Struktura wieku

Mieszane wieki

Grupy o różnym wieku wspólnie opiekują się dziećmi w różnym wieku, co jest idealne dla instytucji ceniących uczenie się oparte na współpracy.

rating.title

rating.empty

jobOffers.title

Stała praca na pół etatu - Opieka

Krippe sucht pädagogisches Personal

Czytaj więcej

inquireHint

similarListings

nearListings