deinekita.dedeinekita.de
Eine Erzieherin liest einer Gruppe von Kindern aus einem Buch vor24.07.2023

Важливість коефіцієнтів догляду за дітьми в дитячих садках та їхній вплив на дошкільну освіту

Коефіцієнт наповнюваності груп у дитячих садках має вирішальне значення для якості догляду за дітьми та дошкільної освіти. Ми пояснимо визначення, правову основу та вплив коефіцієнтів догляду за дітьми на освіту дітей, а також надамо загальні рекомендації щодо дій та вимог для покращення коефіцієнтів догляду за дітьми.

Співвідношення осіб, які здійснюють догляд, - визначення та правова основа


Що таке коефіцієнти догляду за дітьми?

Коефіцієнт догляду за дітьми описує співвідношення між кількістю дітей, за якими здійснюється догляд, та кількістю педагогічного персоналу в дитячому садку. Він вказує на максимальну кількість дітей, яку може обслуговувати один педагог. Низький коефіцієнт догляду за дітьми означає, що на одного фахівця припадає менше дітей, що зазвичай дозволяє забезпечити вищу якість догляду та кращу підтримку для дітей.


Законодавча база та нормативні акти в Німеччині

У Німеччині правові основи та правила щодо співвідношення кількості місць у дитячих садках викладені у відповідних земельних законах та постановах. Оскільки освітня політика в Німеччині належить до компетенції федеральних земель, співвідношення кількості місць у дитячих садках різниться між федеральними землями. Однак останніми роками докладаються зусилля для гармонізації та покращення співвідношення кількості місць у дитячих садках по всій Німеччині з метою підвищення якості дошкільної освіти.

Деякі приклади співвідношень по догляду за дітьми в різних федеральних землях (станом на 2021 рік можливі зміни) наведені нижче:

Важливо зазначити, що нормативи догляду за дітьми у федеральних землях поширюються не лише на державні заклади, а й на приватні дитячі садки. Дотримання нормативів догляду за дітьми контролюється та регулюється компетентними наглядовими органами.

Коефіцієнт догляду може також залежати від вікової структури дітей у групі, тривалості догляду (наприклад, повний день або половина дня) та особливих освітніх потреб або потреб у підтримці дітей. У деяких землях для дітей з особливими потребами або для інтегративних груп також передбачені менші розміри груп і кращі співвідношення догляду.

Kind schreibt in ein Textbuch

Важливість коефіцієнтів догляду за дітьми для якості догляду за дітьми


Індивідуальна підтримка та орієнтація на потреби

Належне співвідношення догляду дозволяє педагогічним працівникам більш інтенсивно та цілеспрямовано приділяти увагу індивідуальним потребам та інтересам кожної дитини. Догляд на основі потреб є центральним аспектом у різних педагогічних підходах, таких якситуативна педагогіка абоВідкрита педагогіка усвідомленості.


Краще налагодження стосунків між фахівцями та дітьми

Хороше співвідношення дітей і дорослих також сприяє формуванню довірливих і стабільних стосунків між фахівцями та дітьми. Педагогіка, орієнтована на взаємовідносини, така як, наприкладМарте Меопідкреслює важливість хорошого зв'язку між фахівцем і дитиною для її соціального та емоційного розвитку.


Сприяння соціальній взаємодії та груповій динаміці

Соціальна взаємодія та групова динаміка загалом не лише краще супроводжуються відповідним співвідношенням супервізії, але й ефективно підтримуються. Це особливо важливо в таких педагогічних підходах, якТематично-орієнтована взаємодія важливого значення, де основна увага приділяється спільному навчанню та груповій роботі.

Вплив коефіцієнтів догляду за дітьми на дошкільну освіту


Когнітивний розвиток

Співвідношення догляду за дітьми має безпосередній вплив на їхній когнітивний розвиток. Добре підготовлені фахівці, які мають достатньо часу та ресурсів, можуть створити цілеспрямовані навчальні можливості та середовище, що сприяють когнітивному розвитку дітей. Це дозволяє дітям краще розвивати свій когнітивний потенціал, а відповідні до віку навчальні можливості та стимулююче середовище підтримують такі когнітивні навички, як розв'язання проблем, логічне мислення та концентрація уваги. Так відбувається, наприклад, уМонтессорі-освіта іНавчальний воркшоп центральне значення.


Емоційний та соціальний розвиток

Належне співвідношення догляду за дітьми сприяє емоційному та соціальному розвитку дітей, оскільки фахівці допомагають дітям справлятися з емоціями та розвивати соціальні навички. Вони також можуть набути таких соціальних навичок, як емпатія, комунікація та вміння вирішувати конфлікти. Індивідуальний підхід допомагає фахівцям реагувати на потреби дітей та допомагати їм у подоланні соціальних викликів. Педагогічні підходи, такі яксистемна педагогіка іРелігійна освіта цінують емоційний та соціальний розвиток дітей як фундаментальні аспекти їхньої освіти.


Мовний розвиток

Мовний розвиток дітей також виграє від відповідного співвідношення догляду за дітьми. Фахівці мають можливість цілеспрямовано підтримувати дітей у їхньому мовному розвитку, звертаючи увагу на їхні мовні навички та потреби. Вони можуть запропонувати індивідуальну підтримку для покращення словникового запасу, розуміння мови та навичок виразного мовлення. Крім того, вони можуть організовувати заходи, що стимулюють розвиток мови, такі як розповіді, віршики та пісні, щоб заохотити інтерес до мови та радість від говоріння та слухання. УМовне занурення абодвомовна педагогіка Це особливо важливо, оскільки тут основна увага приділяється вивченню двох мов.


Сприяння творчості та незалежності

Належне співвідношення догляду за дітьми також сприяє розвитку креативності та незалежності. Якщо фахівці мають достатньо часу і простору для підтримки індивідуальних проектів і заходів, діти можуть розвивати свій творчий потенціал і працювати самостійно. Фахівці можуть допомогти дітям розвивати власні ідеї та підходи, пропонуючи їм відкриті запитання та завдання. Належне керівництво дозволяє дітям виявляти свої інтереси, розвивати допитливість і формувати позитивну самооцінку. У цьому контексті важливу роль також відіграють різні педагогічні підходи, такі як Монтессорі-освіта що особливо сприяє розвитку самостійності та особистої відповідальності дітей. Такі підходи, якПедагогіка Реджіо і Фрейне-педагогіка приділяти особливу увагу розвитку творчого потенціалу та самостійності дітей.

Kind sitzt am Basteltisch und schneidet ein buntes Papier zurecht© Photo by Natalie Bond on Pexels.com

Коефіцієнти догляду за дітьми в міжнародному порівнянні


Різниця у показниках догляду в різних країнах світу

Коефіцієнти догляду за дітьми в різних країнах світу різняться залежно від відповідних політичних, культурних і соціальних умов. У деяких країнах, наприклад, у Скандинавських країнах, коефіцієнт догляду за дітьми загалом нижчий, ніж у Німеччині, що свідчить про високий пріоритет освіти та догляду за дітьми раннього віку в цих країнах.


Міжнародні настанови та рекомендації

Міжнародні організації, такі як Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) таЮНІСЕФ надавати рекомендації щодо належного співвідношення дітей для покращення якості дошкільної освіти та догляду за ними. Наприклад, у ОЕСР для дітей до трьох років співвідношення дітей 1:5 (один фахівець доглядає за п'ятьма дітьми), а для дітей старше трьох років - 1:10 (один фахівець доглядає за десятьма дітьми).


Найкращі практики та навчальні ефекти

Міжнародне порівняння коефіцієнтів догляду за дітьми може допомогти визначити найкращі практики та вивчити досвід інших країн. Постійний аналіз власних коефіцієнтів догляду за дітьми та міжнародних тенденцій може допомогти постійно підвищувати якість дошкільної освіти та догляду за дітьми і розширювати освітні можливості для всіх дітей.